Gothic Windows

Gotické Okná

St. George´s Church, Spisska Sobota, Slovakia (Kostol Sv. Juraja, Spišská Sobota, Poprad)

St. Stephan King´s Church, Matejovce, Slovakia (Kostol Sv. Štefana Kráľa, Matejovce)